Soittavan yrityksen tiedot näkyviin puhelinmyynnissä

Yksityisille ihmisille suunnattu puhelinmyynti on Suomessa yhä kuin villilänsi, monilla yrityksillä selkeästi ei ole mielenkiintoa parantaa tilannetta omaehtoisesti, päinvastoin tilanne tuntuu suuntaavan huonompaan suuntaan. Puheluiden sisällöille on jo jonkin verran säännöksiä, mutta ongelmat alkavat jo ennen puheluun vastaamista.

Noin 90% (henkilökohtainen otanta) saapuvista puhelinmyynti puheluista tulee normaaleista henkilöasiakasnumeroista, joille ei myöskään saa yrityksen tietoja numerotiedustelusta, joissakin tapauksissa jopa yksityishenkilön tiedot.

Numerotiedustelu tietojen näyttö ei aiheuta yrityksille lisäkustannuksia, mutta kasvattaa huomattavasti myyntitilanteen avoimuutta. Mukaan lukien tai jopa erityisesti tilanteet, joissa kyseessä on toisen yrityksen edustus.

Tähän on saatava muutos, ja koska yrityksillä selkeästi ei itsellään ole halua näin tehdä, tulisi tämä mielestäni kirjata lakiin (säädös). Puhelinmyyntiä harjoittavan yrityksen tiedot tulisi aina olla löydettävissä numerotiedustelusta puhelinmyyntiin käytettäville numeroille.

Nykypäivänä on normaalia, että erityisesti isommat yritykset ovat siirtäneet myyntiä puhelinmyyntiin erikoistuneille yrityksille. Ehkä aiemmin näissä oltaisiin voitu tehdä poikkeus, mutta nyt näissäkin tilanteissa tulisi numerotiedustelusta löytyä soittavan yrityksen tiedot, ei asiakas yrityksen.